REFERENCE OD NAŠICH KLIENTŮ
s mírnou netrpělivostí očekáváme i tu Vaši...

Průměr známek od klientů:

                  komunikace společnosti                                                                                  1

                  vstřícnost při řešení                                                                                          1

                 úroveň připravených listin                                                                                1


 Hodnocení estetiky: 


logo společnosti

krásné 

elegantní  

zapamatovatelné

nepřehledné                    


                       64%              11%

21%
4%

prostředí kanceláře

krásné

příjemné

něco tomu chybí                                                         


64%

32%

4%


Slovní hodnocení naleznete u jednotlivých makléřů v sekci naši lidé.