GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení klienti a obchodní partneři,

na následujících řádcích se dozvíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byly tyto Zásady připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Vložte svůj text...