PENB, neboli energetické štítky

07.09.2017

PENB je zkratka, kterou známe my, lidé z oboru. Energetický štítek je sousloví, které znají spíše laici. Obé znamená to samé, tedy tzv. průkaz energetické náročnosti budovy. Prodávající a pronajímatelé jsou povinni ve většině případů, kdy něco prodávají či pronajímají PENB předkládat a tedy mít jej zpracovaný. Celou záležitost ošetřuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, konkrétně § 7a dostupný zde. Cílem tohoto článku je Vám stručně celou problematiku přiblížit.

Zákon jednoduše říká, že je povinností mít PENB zpracovaný kdykoliv, když pronajímáte, nebo prodáváte budovu, nebo její ucelenou část (tzn. jednotku, jako je byt, nebo například patro).

V případě bytových domů by mělo mít PENB zpracované společenství vlastníků, nebo družstvo, případně správce budovy a na vyžádání jej svému členovi dát k dispozici.

V krajním případě, kdy SVJ, nebo družstvo odmítá PENB vydat, nebo jej nemá zpracovaný, doporučujeme našim klientům vést prokazatelnou korespondenci, ze které vyplývá jejich snaha PENB získat. V takovém případě je ale nutno doložit též faktury za dodávky energií za tři roky zpětně.

Povinností vlastníka je předat PENB, nebo jeho ověřenou kopii kupci či nájemníkovi před podpisem příslušné kupní či nájemní smlouvy. Povinností realitní kanceláře nebo soukromého inzerenta je uvádět energetickou třídu (tedy to písmenko ze známé barevné škály) již při inzerci.

Státní energetická inspekce má za úkol zkontrolovat jednu osmdesátinu všech uzavřených obchodů a pokuty, které může udělit, jsou vskutku zajímavé - až 50.000 Kč u fyzické osoby a až 100.000 Kč u osoby právnické. A taková pokuta jde prakticky vždy za vlastníkem (prodávající, pronajímatel).

Níže najdete tabulku, obsahující výjimky z výše uvedených povinností, které Vám snad umožní lepší orientaci. Zdůrazňuji, že nenajdete-li svoji nemovitost v tabulce, platí: 

1)  při pronájmu předkládat PENB VŽDY!

2)  při prodeji předkládat PENB VŽDY!

R.K.

Výjimky z povinnosti předkládat PENB

budova postavená před rokem 1947

pokud nebyla dosud stavebně upravována 

kulturní památka

budova stojící v památkové rezervaci


budova s celkovou energeticky vztažnou plochou menší 50m2

 = součet všech vytápěných či klimatizovaných ploch 

budova sloužící náboženským účelům


průmyslové a výrobní objekty

se spotřebou energie nižší 700 Gj ročně

rekreační stavba užívaná jen část roku

při využití je ale spotřeba energie nižší, než 25% předpokládané spotřeby při celoročním užívání