Předkupní právo na spoluvlastnické podíly se vrací!

14.12.2017

1. ledna 2018 nás na trhu nemovitostí čeká relativně podstatná změna, která některým přinese spoustu komplikací, jiným pak více klidu. Jde o návrat předkupního práva spoluvlastníků.


S počátkem roku 2018 nabyde platnosti zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb. a související normy. Věta, které nás v tomto případě zajímá, zní následovně:

"Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů."

Podstatné je zde slovo "převod", nejde tedy pouze o prodej, nýbrž například i o darování nemovité věci. Je samozřejmě možné, že se spoluvlastníci dohodnou, že se předkupního práva vzdávají, aby se vyvarovali možných sporů do budoucna. Toto však musí být zaneseno do katastru nemovitostí, pouhá ústní dohoda tedy nepadá v úvahu.

Jak se změna projeví v praxi ukáže budoucnost. Převodů podílů na společných částech budov náležejících k vyčleněným bytovým jednotkám se opatření naštěstí netýká, takže majitelé "panelákových bytů" si mohou oddychnout. Komplikace však hrozí například spoluvlastníkům ideálních částí starších činžovních domů bez vyčleněných bytových jednotek, rodinných domů (typickým příkladem jsou spoluvlastnictví vzniklá na základě dědictví), nebo třeba spoluvlastníkům příjezdových komunikací, typicky v chatových oblastech. Samostatnou kapitolou jsou pak vlastníci bytových jednotek v některých bytových novostavbách, ke kterým náleží ideální podíly na pozemku s parkovacími místy. Tyto lidi bohužel čeká kolečko oslovování spoluvlastníků.

Naše realitní kancelář je na celou záležitost již připravena a doufáme, že se nám podaří všem "ohroženým" v budoucnu pomoci k jejich maximální spokojenosti, jak je ostatně naším dobrým zvykem.